สู่ขวัญผูกข้อมือ แสดงความยินดีกับนายกิตตินันท์ นิคงรัมย์ นิติกร อบต.เจริญศิลป์ เนื่องในโอกาสการเข้ารับการดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้พิพากษา ซึ่งมีนายอำเภอเจริญศิลป์ มาร่วมเป็นเกียรติในการแสดงความยินดีในครั้งนี้

Share:

Author: admin