ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

ติดต่อด้วยตนเอง                                                                     ติดต่อทางโทรศัพท์

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์                                               โทรศัพท์  042-707690

149  ม.3 ต.เจริญศิลป์  อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร                   สายตรงนายก อบต.เจริญศิลป์   097-319-7752

ส่งไปรษณีย์                                                                             เว็บไซต์/ออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์                                               www.charoensin.go.th

149  ม.3 ต.เจริญศิลป์  อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร                               Facebook :  อบต. เจริญศิลป์

e-mail :   saraban@charoensin.go.th

ผ่านบุคคล                                                                               ตู้รับเรื่องราว

ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.เจริญศิลป์                                             ร้องเรียน ร้องทุกข์

พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์                    องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

ตำแหน่งที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

Admin Charoensin

Share: