ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47290
เว็ปไซต์ www.charoensin.go.th
โทร /โทรสาร 042-707690
admin@charoensin.go.th

admin@charoensin.go.th
042707690

กองคลัง
7680200@charoensin.go.th

กองช่าง
7680300@charoensin.go.th

กองการศึกษา
7680400@charoensin.go.th

กองสวัสดิการ
7680500@charoensin.go.th

 

Share: