ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

o31 สถิติ (แก้ไข 1 )
O31 สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม

สถิติการร้องเรียน ร้องทุกข์2562

สถิติการร้องเรียน ร้องทุกข์2561

สถิติการร้องเรียน ร้องทุกข์2560

สถิติการร้องเรียน ร้องทุกข์2559

Share: