Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 นายทักษิณ มายูร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ มอบให้ นางบุญเต็ม บุญแสง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และมวลชนเข้าร่วมพิธีแห่โคมบัวบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 เริ่มต้นแห่จากพิพิธภัณฑ์ภูพาน เข้าสู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร สาธุๆๆ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ จัดพิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายทักษิณ มายูร นายก อบต.เจริญศิลป์ เป็นประธาน สถานที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการนำสมุนไพรไปใช้

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ร่วมกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันมรณะภาพหลวงปู่เนย สมจิตโต วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 นายทักษิณ มายูร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ี้่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญในงานน้อมรำลึกครบรอบ ๑๒ ปี วันคล้ายวันมรณะภาพหลวงปู่เนย สมจิตโต (พระครูวิมลสีลาภรณ์) ณ วัดโนนแสนคำ โดยมีหลวงปู่หนูเมย สิริธโร เดินทางมาเป็นประธานสงฆ์

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคำ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดนาขาม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 11 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวตำบลเจริญศิลป์ ประจำปี 2567

Continue Reading...