Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 อบต.เจริญศิลป์ นำโดย นายทักษิณ มายูร นายกอบต.เจริญศิลป์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกฯ ปลัด อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกับโรงเรียนบ้านกุดนาขาม นำโดย นายสุจินดา เอ้มะราช ผอ.โรงเรียนบ้านกุดนาขามพร้อมคณะครู และนักเรียน จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2567 ณ วัดสว่างอารมณ์ บ้านกุดนาขาม หมู่ที่ 9 เพื่อสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

จัดกิจกรรม 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 8 ก.ค. 2567 อบต.เจริญศิลป์ นำโดย นายทักษิณ มายูร นายก อบต. เจริญศิลป์ นายสมยศ อัคราช ปลัด อบต. และพนักงานส่วนตำบล ร่วมพิธีเวียนสมโภชน้ำพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

21 มิถุนายน 2567 ธนาคารขยะ บ้านกุดนาขาม หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ รับซื้อขยะประจำเดือน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

อบต.เจริญศิลป์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567 ณ ที่สาธารณะป่าช้า บ้านนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลเจริญศิลป์ โดยมี คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง อบต. เจริญศิลป์ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนตำบลเจริญศิลป์ เข้าร่วมกิจกรรมใครั้งนี้

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปี 2567

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันนี้ (15:10 น. ) นายธนชัย นักสอน รองอัยการจังหวัด คุ้มครองสิทธิ์ และช่วยเหลือ ทางกฏหมายและการบังคับ คดีจังหวัด สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน ออกเยี่ยมศูนย์ให้ความ ช่วยเหลือประชาชน สำนักงานอัยการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ในค่ำนี้ ท่านอัยการได้ฝากเกี่ยวกับ เรื่องของคดีการจัดการมรดกไว้ให้ทางศูนย์ฯรับพิจารณา เกี่ยวกับคดีมรดก และการจัดการมรดก เพื่อช่วยเหลือประชาชน ต่อไป

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กิจกรรมแผนงานด้านสาธารณสุข

Continue Reading...
Posted in ไม่มีหมวดหมู่

อบต.เจริญศิลป์ ดำเนินโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว

Continue Reading...
Posted in กองทุนหลักประกันสุขภาระดับตำบล(สปสช)

สปสช.Long​Term​Care

ฐานข้อมูลอาสาสมัครบริบาลท…

Continue Reading...