Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่ากุดนาขาม – ทางหลวงแผ่นดิน หมายเหลข 2280 บ้านกุดนาขาม หมู่ 9 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปี2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 ไตรมาส 4

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 3

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ประวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านพ่อนันทา – วัดใหม่เจริญศิลป์

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านพ่อนันทา – วัดใหม่เจริญศิลป์

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านพ่อ นันทา – วัดใหม่เจริญศิลป์

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕)

Continue Reading...