ร่วมงานรัฐพิธี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นราชกุศล

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ นำโดยนายทักษิณ มายูร นายก อบต.เจริญศิลป์ ร่วมงานรัฐพิธี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นราชกุศล

Share: