วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ จัดพิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายทักษิณ มายูร นายก อบต.เจริญศิลป์ เป็นประธาน สถานที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

admin

Share: