วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 นายทักษิณ มายูร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ มอบให้ นางบุญเต็ม บุญแสง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และมวลชนเข้าร่วมพิธีแห่โคมบัวบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 เริ่มต้นแห่จากพิพิธภัณฑ์ภูพาน เข้าสู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร สาธุๆๆ

admin

Share: