วันนี้ (15:10 น. ) นายธนชัย นักสอน รองอัยการจังหวัด คุ้มครองสิทธิ์ และช่วยเหลือ ทางกฏหมายและการบังคับ คดีจังหวัด สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน ออกเยี่ยมศูนย์ให้ความ ช่วยเหลือประชาชน สำนักงานอัยการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ในค่ำนี้ ท่านอัยการได้ฝากเกี่ยวกับ เรื่องของคดีการจัดการมรดกไว้ให้ทางศูนย์ฯรับพิจารณา เกี่ยวกับคดีมรดก และการจัดการมรดก เพื่อช่วยเหลือประชาชน ต่อไป

admin

Share: