อบต.เจริญศิลป์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567 ณ ที่สาธารณะป่าช้า บ้านนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลเจริญศิลป์ โดยมี คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง อบต. เจริญศิลป์ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนตำบลเจริญศิลป์ เข้าร่วมกิจกรรมใครั้งนี้

admin

Share: