จัดทำหมันสุนัขและแมวร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเจริญศิลป์

Share: