12 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ทำการอำเภอเจริญศิลป์

Share:

Author: admin