องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 ซึ่งมีเด็กๆจากศพด.ในสังกัดโดยมีนายทักษิณ มายูร นายก อบต.เจริญศิลป์ เป็นประธาน

Share:

Author: admin