วันที่ 21 ก.ค.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และร่วมพัฒนาบริเวณสวนเกษตรฟาร์มตัวอย่างศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม ซึ่งเป็นสถานที่ในการดำเนินโครงการ โคก หนอง นา

Share:

Author: admin