จัดเวทีประชาคม เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชน ชุมชน

อบต.เจริญศิลป์ สกลนคร นำโดย ท่านนายทักษิณ มายูร นายก อบต.เจริญศิลป์ จัดเวทีประชาคม เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชน ชุมชน ได้ชี้แจง ซักถาม อธิบายและแสดงข้อเท็จจริงต่างๆนำไปประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารโรงงานแป้งมันสำปะหลัง

Share: