อบต.เจริญศิลป์ จัดตั้งตู้ปันสุข ที่หน้าสำนักงาน ปันสุข

🙏อบต.เจริญศิลป์ จัดตั้งตู้ปันสุข😍ที่หน้าสำนักงาน ปันสุขนำโดย👉ท่านนายกทักษิณ คณะบริหารทุกท่าน 👉ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่าน 👉ท่านปลัดสมยศ 👉ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด อบต.เจริญศิลป์ 👏จัดตั้งปันสุขให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ ที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019

Share: