วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นายทักษิณ มายูร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.เจริญศิลป์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจริญศิลป์สาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 อสม. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ต้อนอนรับนายธีระพงศ์ ดาบสมเด็จ ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำสาขาจังหวัดสกลนคร นางสุภาณี กิตติสารพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ และ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดสกลนคร และร่วมในการมอบโล่ผู้สูงอายุ 100ปีขึ้นไป เข็มกลัด พร้อมทั้งเงินขวัญถุง 500 บาท ให้กับนางวาล ศรีงาม ผู้สูงอายุ 105 ปี หมู่ 10 บ้านโนนคำพัฒนา

Share: