วันที่ 25 ต.ค. 2566 นายทักษิณ มายูร นายกอบต.เจริญศิลป์ มอบหมายให้นายประจง วรสิทธิ์ รองนายกอบต.เจริญศิลป์ พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ สถานศึกษา พร้อมผู้นำชุมชน และชาวบ้านทุ่งคำร่วมจัดกิจกรรม “Big cleaning day” ณ วัดโนนแสนคำ บ้านทุ่งคำ ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ตามโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ทำความสะอาดพัฒนาบริเวณวัด หมู่บ้าน ด้วยแนวทาง 5 ส และเพื่อเตรียมจัดงานออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2566

Share: