ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาดขององค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

จำหน่ายพัสดุ ปี 67
admin

Share: