วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายพิสิษฐ์ เเร่ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายทักษิณ มายูร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญ เจ้าหน้าที่ รพ.เจริญศิลป์ เจ้าหน้าที่ปกครอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

admin

Share: