วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. อบต.เจริญศิลป์ นำโดย นายทักษิณ มายูร นายก อบต.เจริญศิลป์. ได้จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย พร้อมทั้งสวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตนตามโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก”การร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย(The Nation Flag Day)ประจำปีงบประมาณ2563 #วันพระราชทานธงชาติไทย

admin

Share: