วันที่ 28 กันยายน 2563 นายทักษิณ มายูร นายก อบต.เจริญศิลป์ สกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเยาวชนวันใสห่างไกลเอดส์ ซึ่งจัดโดย สภาเด็กและเยาวชนตำบลเจริญศิลป์ ณ โรงเรียนบ้านกุดนาขาม

Share:

Author: admin