องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการทำขนมไทย ตามโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในตำบลเจริญศิลป์ โดยมีท่านทักษิณ มายูร นายก อบต.เจริญศิลป์ สกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรม

Share:

Author: admin