กำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลย์และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

กำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดตั้งป้ายเกี่
Share:

Author: admin