กำหนดสถานที่และจำนวน ในการปิดประกาศและการติดตั้งป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

ประกาศกำหนดสถานที่และจำนวนในการปิดประกา
Share:

Author: admin